Anotarse o IV desafio - CC BTT SAN MIGUEL

CC San Miguel
Vaya al Contenido

Anotarse o IV desafio

Inscribirse
Anímate e anótate a vir o noso Desafío, xa queda pouco para pechar as inscripcións
Número de conta de La Caixa para facer a transferencia ES52 2100 7960 5701 0001 7322
Prezo Federados: 15 €
Prezo Non Federados: 25 €

Os prezos incluen avituallamentos, asistencia médica, seguro, duchas, lavado de bicis e pincho ao final da proba
Lembra que unha vez fagas a transferencia o número de conta ES52 2100 7960 5701 0001 7322 de La Caixa, debes de adxuntar o recibo da mesma indicandonos o teu dni no asunto da mensaxe o email info@bttsanmiguel.es para que a inscripción sexa válida
Tip


Si estou federado (15 €)Non estou federado (25 €)
TipLembra que unha vez fagas a transferencia o número de conta ES52 2100 7960 5701 0001 7322 de La Caixa, debes de adxuntar o recibo da mesma indicandonos o teu dni no asunto da mensaxe o email info@bttsanmiguel.es para que a inscripción sexa válida.
O Clube Ciclista San Miguel, garante o pleno cumprimento da normativa de protección de datos de carácter persoal, e así, de acordo coa Lei Orgánica 03/2018, o asinante queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes no Clube e ao tratamento dos mesmos para a súa utilización en relación coas xestións administrativas, comerciais e outras actividades propias da mesma.
A política de privacidade do CC San Miguel asegúralle, en todo caso, o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación vixente, mediante escrito dirixido ao CC San Miguel, Frameán nº 30 27560 Monterroso (Lugo)
Sendo responsable do ficheiro o CC San Miguel aos efectos da dirección antes indicada.
O asinante acepta que poidan se cedidos os seus datos exclusivamente para aquelas actividades encamiñadas ao correcto funcionamento da xestión e administración interna do CC San Miguel. A aceptación do asinante para que poidan ser tratados ou cedidos os seus datos na forma establecida neste parágrafo, ten sempre carácter revocable, sen efectos retroactivos, conforme ao disposto no artigo 4 da Lei Orgánica 03/2018 do 05 de decembro.
Tip

Regreso al contenido